Apklausa

Mano mėgstamiausias užsiėmimas?

TV ir internetas
Knygų skaitymas
Draugų kompanija
Visai kas kita

Apklausos rezultatai


Informacija atnaujinta: 2014-09-23 12:45:10
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas 

Kauno humanitarinė pagrindinė mokykla - savivaldybės biudžetinė įstaiga.

 Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla, mokymo kalba – lietuvių kalba.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas (bei paramos gavėjo kodas) 191824947

Adresas: M. Gimbutienės g. 9, LT - 52348;
T. Masiulio g. 10, LT - 52372.

 

El. pašto adresas: humprm@hprm.kaunas.lm.lt

 

Tel./faks.: (8 37) 45 57 48; (8 37) 45 64 79; (8 37) 45 53 02

 

Mokykla  veiklą vykdo   dviejuose pastatuose, esančiuose M. Gimbutienės g. 9  ir  T. Masiulio g. 10.  Mokykla teikia  pagrindinį išsilavinimą, atitinkantį  pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Prioritetas - humanitarinis ugdymas (menai, ekologija, etnokultūra). Sudarytos sąlygos gabių  vaikų  ugdymui(si). Ne tik vyresnėse, bet ir pradinėse klasėse meninio ugdymo  mokomuosius dalykus  (dailę  ir  technologijas,  muziką, šokį) dėsto   bei  neformaliojo  švietimo  užsiėmimus  veda tų  dalykų specialistai.  Šiuo   metu   mokykloje sukomplektuota 17 klasių, mokosi  359  mokiniai. Mokyklai vadovauja  direktorė  Antanina  Džiugienė. Dirba 64 darbuotojai, iš jų 42 pedagogai.

© Kauno humanitarinė pagrindinė mokykla Tel./faks.: (8 37) 45 57 48; (8 37) 45 64 79; (8 37) 45 53 02 | El. paštas: humprm@hprm.kaunas.lm.lt